OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

XXIX NIEDZIELA  ZWYKŁA

21 października 2018 r.

 

 1. Zachęcamy wszystkich do znalezienia czasu i przybycia na wspólnotowe odmawianie Różańca św. w naszym kościele. Nabożeństwa różańcowe są odprawiane od poniedziałku do piątku o godz. 17.30. W poniedziałek i środę modlitwę różańcową poprowadzą Siostry Katechetki z dziećmi, a w najbliższy piątek członkowie męskiej Róży Różańca św.

 

 1. Przypominamy o zmianie w zakresie funkcjonowania Biuro Parafialnego.                      Do 4 listopada br. Biuro Parafialne znajdujące się w nowym budynku przy ul. Kościelnej 8  jest czynne w zmienionym porządku: w każdą niedzielę po wieczornej Mszy św. do godz. 19.30 oraz we wtorki w godz. od 19.30 do 20.30. Za utrudnienia przepraszamy.

 

 1. Młodzież z klas III oddziałów gimnazjalnych oraz klas VIII Szkoły Podstawowej zgromadzi się na swoim pierwszym spotkaniu formacyjnym w najbliższą środę           24 października o godz. 19.30 w kościele. 

 

 1. Po każdej Mszy św. przyjmujemy w zakrystii wymienianki roczne i jednorazowe za zmarłych. Ze względów organizacyjnych prosimy o nieoddawanie wymienianek w Biurze Parafialnym, lecz tylko w zakrystii. Na bocznych ołtarzach oraz na stoliku znajdującym się przy wyjściu głównym zostały wyłożone specjalne kartki, na których należy także wyraźnie zaznaczyć w górnym rogu, czy są to wymienianki jednorazowe czy roczne.

 

 1. W ramach comiesięcznej tacy remontowej zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 2862,47 zł, za co dziś bardzo dziękujemy. Przeprowadzona tego samego dnia zbiórka pieniężna do puszek na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, pozwoliła nam wesprzeć fundusz pomocy stypendialnej dla uczniów i studentów z niezamożnych rodzin kwotą w wysokości 1086 zł. Wszystkich, którzy wsparli tę inicjatywę ogarniamy wdzięczną pamięcią i modlitwą.

 

 1. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: miesięcznika Cuda i Łaski Boże oraz najnowszego numeru Przewodnika Katolickiego. W zakrystii można także nabyć kalendarz misyjny na rok 2019.

 

 1. Bożemu Miłosierdziu powierzamy wszystkich wiernych zmarłych, wspominając dziś w naszej modlitwie śp. Eugeniusza Helaka i śp. Janinę Grzechowiak, których pożegnaliśmy w minionym tygodniu.  Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

 

Miłosław, dnia 20 października 2018 r.                 Ks. Prob. Krzysztof Redlak

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

XXVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

14 października 2018 r.

 

 1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy XVIII Dzień Papieski, który tym razem przebiega pod hasłem: Promieniowanie ojcostwa. Jedną z ważnych inicjatyw realizowanych w naszej Ojczyźnie dla uczczenia pontyfikatu Papieża-Polaka, będącą zarazem swoistego rodzaju „żywym pomnikiem”,  jest zbiórka pieniężna na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która zajmuje się gromadzeniem środków pieniężnych oraz organizacją systemu stałej pomocy stypendialnej dla utalentowanych uczniów i studentów pochodzących z niezamożnych rodzin, głównie z małych środowisk. Ze wspomnianego stypendium korzysta również już czwarty rok studentka z naszej parafii. Zbiórka do puszek jest dziś prowadzona po zakończeniu każdej Mszy św. przy wyjściu z kościoła. Zachęcamy wszystkich do wsparcia tego cennego dzieła.  

 

 1. Zapraszamy wszystkich do udziału w nabożeństwach różańcowych, które są odprawiane w naszej świątyni od poniedziałku do piątku o godz. 17.30.                 W poniedziałek i środę modlitwę różańcową poprowadzą Siostry Katechetki z dziećmi, a w najbliższy piątek członkowie chóru parafialnego.                      .

 

 1. Ważna zmiana w zakresie funkcjonowania Biuro Parafialnego. Do końca października br. Biuro Parafialne znajdujące się w nowym budynku przy                ul. Kościelnej 8 będzie czynne w zmienionym porządku, to jest: w niedzielę po wieczornej Mszy św. do godz. 19.30 oraz we wtorki w godz. od 19.30 do 20.30. Za utrudnienia przepraszamy.

 

 1. Bardzo prosimy rodziców dzieci przygotowujących się w tym roku szkolno-katechetycznym do przyjęcia I Komunii św. o przybycie do naszej świątyni             w najbliższy piątek o godz. 19.30 na pierwsze spotkanie formacyjne. W przypadku niemożności przybycia, bardzo prosimy o wcześniejsze powiadomienie nas o tym fakcie.

 

 1. Młodzież z klas III oddziałów gimnazjalnych oraz klas VIII Szkoły Podstawowej zgromadzi się na swoim pierwszym spotkaniu formacyjnym za tydzień, w środę    24 października o godz. 19.30 w kościele. 

 

 

 1. Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy przyjmowanie wymienianek rocznych                           i jednorazowych za zmarłych.

 

 1. Składka z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na cele remontowo-inwestycyjne, a ściśle na wkład własny parafii na trzy inwestycje.

 

 1. Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego.

 

 1. Przywołując w pamięci wszystkich naszych bliskich zmarłych, którzy nas poprzedzili w drodze do Wiecznej Ojczyzny, prośmy dla nich o szczęście przebywania z Bogiem na wieki. W szczególny sposób polecamy dziś Bożemu Miłosierdziu śp. , których pogrzeby odbyły się w minionym tygodniu.  Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Ks. Krzysztof Redlak

Proboszcz parafii

                 

 

 

 

     Miłosław, dnia 13 października 2018 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

XXVIII  TYDZIEŃ  ZWYKŁY

8 października 2017 r.

 

 1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy XVII Dzień Papieski, który tym razem przebiega pod hasłem: Idźmy naprzód z nadzieją. Jedną z ważnych inicjatyw realizowanych w naszej Ojczyźnie dla uczczenia pontyfikatu Papieża-Polaka, będącą zarazem swoistego rodzaju „żywym pomnikiem”,  jest zbiórka pieniężna na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która zajmuje się gromadzeniem środków pieniężnych oraz organizacją systemu stałej pomocy stypendialnej dla utalentowanych uczniów i studentów pochodzących z niezamożnych rodzin, głównie z małych środowisk. Ze wspomnianego stypendium korzysta również już trzeci rok jedna uczennica szkoły średniej z naszej parafii. Zbiórka do puszek jest dziś prowadzona po zakończeniu każdej Mszy św. przy wyjściu z kościoła. Zachęcamy wszystkich do wsparcia tego cennego dzieła.  

 

 1. Zapraszamy wszystkich do udziału w nabożeństwach różańcowych, które są odprawiane w naszej świątyni od poniedziałku do piątku o godz. 17.30.                 W poniedziałek i środę modlitwę różańcową poprowadzą Siostry Katechetki z dziećmi, a w najbliższy piątek młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania.                         .

 

 1. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, bardzo prosimy rodziców dzieci przygotowujących się w tym roku szkolno-katechetycznym do przyjęcia                     I Komunii św. o przybycie do naszej świątyni w najbliższy wtorek o godz. 19.10 na pierwsze spotkanie formacyjne. W przypadku niemożności przybycia, bardzo prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie po Mszy św. w zakrystii w celach rejestracyjnych.

 

 1. Biuro Parafialne będzie czynne w najbliższym tygodniu we wtorek i czwartek w godz. 19.30 do 20.00  w Domu Parafialnym przy ul. Pałczyńskiej. Informujemy jednocześnie, że od listopada br. Biuro Parafialne będzie już funkcjonowało w nowym budynku przy ul. Kościelnej.

 

 1. Intencje mszalne przyjmujemy po każdej Mszy św. w zakrystii od poniedziałku do piątku. Aktualnie dysponujemy jeszcze wieloma terminami wolnymi na Msze św. poranne w listopadzie i grudniu. W miesiącach jesiennych i zimowych istnieje także możliwość odprawienia Mszy św. gregoriańskich za zmarłych.

 

 1. Ostatnie już w tym roku Nabożeństwo Fatimskie, połączone z procesją światła wokół kościoła odbędzie się w piątek – 13 października o godz. 20.30

 

 1. Od przyszłej niedzieli rozpoczniemy przyjmowanie wymienianek rocznych                           i jednorazowych za zmarłych.

 

 1. Składka z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na cele remontowo-inwestycyjne, a ściśle na wkład własny parafii na trzy inwestycje. Pierwsza z tych prac dotyczy wymiany schodów przed wejściem głównym do kościoła, a druga naprawy                i konserwacji siedmiu okien witrażowych (w kościele i kaplicy Matki Bożej) oraz wstawienia dodatkowo w tych miejscach tzw. szyb zespolonych, z których jedna to szyba pancerna, a druga to ciepło-szczelna szyba izolująca. Dzięki uzyskanym z kolei środkom z Funduszu Kościelnego, których jest jednak znacznie mniej niż to wynikałoby z założeń kosztorysu inwestycji, chcemy już w najbliższych dniach przystąpić do pierwszej części prac remontowo-budowlanych związanych z zabezpieczeniem najbardziej zniszczonego fragmentu murów kościoła, jaką jest ściana frontowa, nad wejściem głównym, od gzymsu aż do wieżyczek. Łączny udział środków własnych parafii dla tych trzech realizacji wynosi ok. 75.000 zł, a całkowity koszt wspomnianych prac zamyka się kwotą 215 000 zł. Mając to wszystko na uwadze, a zwłaszcza doceniając fakt uzyskania aż trzech dotacji, jesteśmy tym bardziej wdzięczni Wam wszystkim za poczucie współodpowiedzialności za nasz kościół parafialny i przekazane na ten cel ofiary. Bóg zapłać za każdą pomoc!

 

 1. W przyszłą niedzielę będziemy gościli w naszej parafii Ojca Dariusza Godawę OP – polskiego dominikanina z Kamerunu, który już od ponad 20 lat posługuje w Afryce. Ojciec Dariusz założył w Yaunde – stolicy Kamerunu dwa domy dziecka oraz ośrodek szkolno-wychowawczy, w których przebywa i kształci się ponad 200 dzieci. Nasz Gość podzieli się swoim doświadczeniem pracy na Czarnym Lądzie, a po Mszach św. przy wyjściach z kościoła zostanie zorganizowana zbiórka do puszek na rzecz wsparcia dzieł edukacyjnych i wychowawczych realizowanych przez Ojca Dariusza.

 

 1. Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego.

 

 1. Przywołując w pamięci wszystkich naszych bliskich zmarłych, którzy nas poprzedzili w drodze do Wiecznej Ojczyzny, prośmy dla nich o szczęście przebywania z Bogiem na wieki. W szczególny sposób polecamy dziś Bożemu Miłosierdziu śp. Zbigniewa Jarzyńskiego, śp. Franciszkę Zaworską, śp. Bożenę Czerniejewską, śp. Piotra Kwiecińskiego, śp. Jacka Dawidzińskiego oraz             śp. Zbigniewa Koleckiego, których pogrzeby odbyły się w minionym tygodniu.  Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Ks. Krzysztof Redlak

Proboszcz parafii

 

 

     Miłosław, dnia 7 października 2017 r.

Ogłoszenia

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

30 września 2018 r.

 

 

 

 1. Zapraszamy wszystkich do udziału w nabożeństwach różańcowych, które będą odprawiane w październiku od poniedziałku do piątku o godz. 17.30. Dzieci         i młodzież będą uczestniczyły w modlitwie różańcowej wraz z dorosłymi           w poniedziałki, środy i piątki o godz. 17.30. W najbliższy poniedziałek i środę modlitwę poprowadzą Siostry – Katechetki wraz z dziećmi, a z kolei w piątek –      z racji, obchodzonego w niedzielę święta patronalnego – członkowie Żywego Różańca.

 

 1. W jutrzejszy poniedziałek po zakończeniu wieczornej Mszy św. odbędzie się comiesięczne nabożeństwo do św. Józefa. Zachęcamy wszystkich do udziału w tej wspólnotowej formie modlitwy w intencji małżeństw i rodzin.

 

 1. Dwa ważne ogłoszenia dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. oraz ich rodziców:

 

* spotkanie dla dzieci z klas III odbędzie się w najbliższą środę o godz. 16.30w Domu Parafialnym przy ul. Pałczyńskiej;

 

* poświęcenie różańców dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. będzie miało miejsce w przyszłą niedzielę, podczas Mszy św. o godz. 10.30.Po zakończeniu Mszy św. odbędzie się krótkie spotkanie dla rodziców dzieci.

 

 1. Biuro Parafialne będzie czynne we wtorek i czwartek w godz. od 19.30 do 20.00   w nowym budynku biurowo-katechetycznym przy ul. Kościelnej 8.

 

 1. W najbliższym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź św. dla uczniów z klas VII, VIII oraz III oddziałów gimnazjalnych została zaplanowana na czwartek w godz. od 16.30 do 18.00,  zaś dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej w piątek w godzinach od 16.15 do 17.30.

 

 1. Wieczorna Adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwszy piątek miesiąca rozpocznie się o godz. 19.30 i tradycyjnie będzie połączona z sakramentem pojednania i pokuty.

 

 1. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi odbędzie się w sobotę po zakończeniu Mszy św. porannej.

 

 1. Osoby chore i starsze odwiedzimy z posługą duszpasterską wyjątkowo za dwa tygodnie, to jest w sobotę 13 października od godz. 8.15.

 

 1. Osoby zapisane na parafialną, dwudniową pielgrzymkę autokarową na Jasną Górę oraz do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach mogą od dziś dokonywać w zakrystii wpłat w wysokości 130 zł. Za niewielką dopłatą istnieje też możliwość rezerwacji pokoi dwuosobowych z indywidualną łazienką i dołączonym w tej wersji śniadaniem w restauracji Domu Pielgrzyma. 3Autokar będzie oczekiwał na pielgrzymów od godz. 2.45, wyjazd z Miłosławia o godz. 3.00, przyjazd do Łagiewnik ok. godz. 11.00, wyjazd z Krakowa o godz. 17.00, przyjazd do Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze ok. godz. 20.00. Drugi dzień pielgrzymki spędzimy na Jasnej Górze. W programie tego dnia przewidziano wspólną Mszę św. w jednej z kaplic Bazyliki oraz Drogę Krzyżową w godzinach popołudniowych. Wyjazd w drogę powrotną o godz. 17.00.

 

 

 1.  Zachęcamy do lektury najnowszego wydania Przewodnika Katolickiego,         do którego został dołączony modlitewnik na październik.

 

 

 1.  Przywołując w pamięci wiernych zmarłych, którzy za życia doczesnego należeli do naszej parafii i poprzedzili nas w drodze do Wiecznej Ojczyzny, prośmy dla nich o szczęście przebywania z Bogiem na wieki. W szczególny sposób polecajmy dziś Bożemu Miłosierdziu śp. Mariannę Biechowiak, której pogrzeb odbędzie się jutro i rozpocznie się Mszą św. o godz. 13.00 oraz              śp. Edwarda Surdyka, którego pogrzeb odbędzie się w czwartek i rozpocznie się Mszą św. o godz. 11.00. Módlmy się także za naszych bliskich zmarłych, których kolejna rocznica śmierci przypada w październiku. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Ks. Krzysztof  Redlak

       Proboszcz        

 

 

   Miłosław, dnia  29 września 2018 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

XXIII  NIEDZIELA ZWYKŁA

9 września 2018 r.

 

 1. Składka z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na cele remontowo-inwestycyjne.

 

 1. Z racji przypadającego w najbliższy czwartek 13. dnia miesiąca, zapraszamy wszystkich na comiesięczne Nabożeństwo Fatimskie o godz. 20.30.

 

 1. Od ubiegłego tygodnia rozpoczęliśmy wstępną rezerwację intencji mszalnych na       IV kwartał br. Intencje mszalne przyjmujemy wyłącznie w zakrystii od poniedziałku do piątku po każdej Mszy św. W pozostałych sprawach, związanych z: przygotowaniem do sakramentu chrztu, wydaniem zgody dla kandydatów na rodziców chrzestnych, rezerwacją daty ślubu i przygotowaniem narzeczonych, prolongatą grobów na kolejne 20 lat i zatwierdzeniem projektów pomników nagrobnych oraz we wszystkich pozostałych kwestiach duszpastersko-administracyjnych prosimy o przybycie do Biura Parafialnego przy ul. Kościelnej 8, które w najbliższym tygodniu  będzie czynne tylko we wtorek w godz. od. 19.30 do 20.30. W czwartek, ze względu na wspomniane wcześniej Nabożeństwo Fatimskie, Biuro Parafialne będzie nieczynne.

 

 1. Pierwsze, powakacyjne spotkanie chóru odbędzie się w najbliższy wtorek o godz. 19.15 w Domu Parafialnym przy ul. Pałczyńskiej.

 

 1. Siostry Katechetki serdecznie zapraszają dziewczynki i chłopców na próby scholki, które odbywać się będą w środy o godz. 16.00 w Domu Parafialnym przy ul. Pałczyńskiej.

 

 1. W łączności z dzisiejszymi uroczystościami odpustowymi ku czci Matki Bożej – Pani Pocieszenia w Biechowie, w najbliższą sobotę – 15 września odbędzie się tam także tradycyjne spotkanie dla osób w podeszłym wieku, doświadczonych chorobą, samotnością i różnymi życiowymi trudnościami. Ojcowie Paulini bardzo serdecznie zapraszają wszystkie wspominane osoby, ich krewnych, przyjaciół i opiekunów na modlitewne spotkanie, które rozpocznie się w przyszłą sobotę Mszą św. o godz. 10.00. Podczas uroczystej Eucharystii, koncelebrowanej przez kapłanów z dekanatu miłosławskiego, będzie udzielany sakrament chorych.

 

 1. Zapraszamy chłopców ze Szkoły Podstawowej do włączenia się do grona ministrantów naszej parafii, a młodzież gimnazjalną i starszą do podjęcia posługi lektora. Chętni mogą się zgłaszać bezpośrednio u Ks. Radka.

 

 

 1.  Po Mszy św. można nabywać miesięcznik Cuda i Łaski Boże oraz najnowszy numer Przewodnika Katolickiego.

 

 1.  Bożemu Miłosierdziu polecamy naszych bliskich zmarłych, otaczając naszą wspólnotową modlitwą śp. Stanisława Bogułę, którego pożegnaliśmy w minionym tygodniu oraz tych wszystkich zmarłych, których kolejna rocznica śmierci przypada we wrześniu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

 

      

 

 

 

 

 

 

Miłosław, dnia 8 września 2018 r.

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

XXII  TydziEŃ ZWYKŁY

2  września 2018 r.

 

 1. Wstępne przyjmowanie rezerwacji intencji mszalnych na IV kwartał bieżącego roku rozpoczniemy dziś o godz. 20.00 w nowym budynku biurowo-katechetycznym przy               ul. Kościelnej 8.

 

 1. W związku inauguracją nowego roku szkolnego i katechetycznego, zapraszamy uczniów      klas I – VI na Mszę św, która zostanie odprawiona jutro o godz. 8.00 w naszym kościele. Po zakończeniu Mszy św. uczniowie wspomnianych klas przejdą do Szkoły Podstawowej na Bugaju. Z kolei Msza św. dla uczniów klas VII, VIII oraz klas III oddziałów gimnazjalnych zostanie odprawiona we wtorek o godz. 8.00. Informujemy jednocześnie, że od nowego roku szkolnego do grona katechetów w Szkole Podstawowej dołączy Pan Marcin Grzelak.

 

 1. W jutrzejszy poniedziałek – 3 września nasza Parafia będzie przeżywała swój dzień w ramach Nowenny przed uroczystościami odpustowymi ku czci Matki Bożej Pocieszenia w Biechowie. Naszą wspólnotową modlitwę w Sanktuarium rozpoczniemy Różańcem o godz. 17.30,              a następnie o godz. 18.00 będzie sprawowana uroczysta Msza św. koncelebrowana. Osoby, które nie mogą dotrzeć swoimi pojazdami do Biechowa, będą mogły skorzystać z darmowego autokaru, który o godz. 17.10 wyjedzie z parkingu przy kościele i który również po zakończonych uroczystościach przywiezie uczestników modlitwy do Miłosławia.

 

 1.  Od najbliższego tygodnia Biuro Parafialne będzie czynne już według stałego porządku, to jest we wtorki i czwartki w godz. od 19.30 do 20.00 w nowym budynku biurowo-katechetycznym przy ul. Kościelnej 8.

 

 1. W najbliższym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Z tej też okazji, ale również w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym i katechetycznym, zachęcamy dzieci i młodzież do skorzystania w najbliższym tygodniu z sakramentu pojednania i pokuty. Spowiedź św. dla uczniów z klas VII, VIII oraz III oddziałów gimnazjalnych została zaplanowana na czwartek w godz. od 16.30 do 17.30, zaś uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej prosimy o przybycie  w piątek w godz. od 16.00 do 18.00. Przy tej okazji prosimy jednocześnie Rodziców, aby wraz z początkiem nowego roku szkolnego zatroszczyli się o comiesięczną spowiedź i Komunię św. swoich dzieci.

 

 1. W pierwszy piątek miesiąca zapraszamy także na wieczorną adorację Najświętszego Sakramentu, poprzedzoną nabożeństwem pokutnym o godz. 19.30. W trakcie wieczornej adoracji będzie także możliwość przystąpienia do Spowiedzi św.

 

 1. Z posługą duszpasterską do osób chorych i starszych udamy się w najbliższą sobotę od godz. 8.15

 

 1.  W przyszłą niedzielę odbędą się w Biechowie – pod przewodnictwem Ks. Biskupa Łukasza Buzuna z Kalisza – doroczne uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej – Pani Pocieszenia. Suma Odpustowa rozpocznie się o godz. 12.00. Tradycyjnie już, niektórzy z nas udadzą się na te uroczystości w pieszej pielgrzymce, która wyruszy po wcześniejszym błogosławieństwie w kościele o godz. 8.45. W łączności z uroczystościami odpustowymi, za dwa tygodnie –           w sobotę 15 września o godz. 10.00, odbędzie się w biechowskim Sanktuarium modlitewne spotkanie dla osób chorych i starszych z naszego dekanatu, połączone z udzielaniem sakramentu chorych.

 

 1.  Składka z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na cele remontowo-inwestycyjne.

 

 1.  Od dziś rozpoczynamy zapisy chętnych do udziału w dwudniowej, parafialnej             pielgrzymce autokarowej na Jasną Górę oraz do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia                                      w Krakowie-Łagiewnikach, która została zaplanowana na wtorek i środę,                                 9-10 października br. Wyjazd z Miłosławia o godz. 4.00 w nocy, przyjazd do Łagiewnik         ok. godz. 11.00, wyjazd z Krakowa ok. godz. 16.30, przyjazd do Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze ok. godz. 19.00. Drugi dzień pielgrzymki spędzimy na Jasnej Górze, skąd udamy się w drogę powrotną ok. godz. 18.00. Warunkiem organizacji pielgrzymki jest zgłoszenie się minimum 40 osób do dnia 24 września.

 

 1.  Po Mszy św. można nabyć najnowszy numer Przewodnika Katolickiego.

 

 1.  Przywołując w pamięci wszystkich naszych bliskich zmarłych, którzy nas poprzedzili w drodze do Wiecznej Ojczyzny, prośmy dziś dla nich o szczęście przebywania z Bogiem na wieki.  Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

      

 

 

 

 

 

Ks. Krzysztof Redlak

                                                                                                             Proboszcz               

 

 

 

   Miłosław, dnia 1 września 2018 r.