OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE UROCZYSTOŚĆ  WNIEBOWSTĄPIENIA  PAŃSKIEGO 16  MAJA 2021 r. Przypominamy o zasadzie zajmowania miejsc w wyznaczonych ławkach w odpowiedniej odległości od siedzących obok nas osób. Wchodzących do świątyni prosimy natomiast o dokonanie dezynfekcji dłoni za pomocą zamontowanych dozowników płynu odkażającego.

Intencje mszalne 16.05.2021 – 23.05.2021 VII NIEDZIELA Wielkanocna Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 16.05.2021 7.00 + Stanisława ( w 5 rocz. śm), Jadwigę Szczepanowskich 9.00 + Antoninę (w 23 rocz. śm) Agnieszkę, Antoniego Tomczaków, Pelagię, Leona Napierałów oraz Ich Zmarłe Dzieci 10.30

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE VI  NIEDZIELA  WIELKANOCNA      9  MAJA2021 r. Przypominamy o zasadzie zajmowania miejsc w wyznaczonych ławkach w odpowiedniej odległości od siedzących obok nas osób. Wchodzących do świątyni prosimy natomiast o dokonanie dezynfekcji dłoni za pomocą zamontowanych dozowników płynu odkażającego.

Intencje mszalne 09.04.2021 – 16.05.2021 VI NIEDZIELA Wielkanocna 09.05.2021 7.00 + Stanisława, Antoninę, Czesława Iglińskich i Zmarłych z Rodziny 7.00 + Zbigniewa Jakuboszczak 9.00 + Mieczysława Monarchę (w 25 rocz. śm), Teresę Nowaczyk (w 21 rocz. śm), Monikę Pawlak, Floriana,

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE V  NIEDZIELA  WIELKANOCNA      2  MAJA2021 r.   W związku z wchodzącymi w życie w dniu 4 maja br. zmianami w zakresie obostrzeń sanitarnych dotyczących między innymi liczby osób uczestniczących w liturgii sprawowanej w kościołach, rezygnujemy od przyszłej

Intencje mszalne 02.04.2021 – 09.05.2021 V NIEDZIELA Wielkanocna 02.05.2021 7.00 + Zbigniewa Krzyżańskiego 9.00 + Henryka Duszczaka 10.30 + Ewę Czemerys 12.00 + Reginę Bryś 15.00 + Henryka, Romana Sroka 18.00 + Marcina Gabryszaka Poniedziałek NMP Królowej Polski 03.05.2021 7.00