Intencje mszalne 29.03.2020 – 05.04.2020

V

Niedziela Wielkiego Postu

29.03.2020

7.00 + Stanisława (w 13 rocz. śm) Helenę Dziesiątkowskich i za zmarłych z Rodziny

9.00 + Alicję Zabiszak

10.30 + Annę Żurek

12.00 * Z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo, pokój serca, nadzieję pośród trudności, życzliwość otoczenia, wytrwałość w codziennych obowiązkach, prostotę i radość życia oraz dobre zdrowie dla Stanisława z okazji 80 rocznicy urodzin

18.00 + Marię Gryczan

Poniedziałek

30.03.2020

7.00 + Pawła Zielińskiego

18.00 + Krystynę Sadyś

Wtorek 31.03.2020

7.00 + Henryka Duszczaka

18.00 Za Zmarłych: Marię Małecką, Jadwigę Woźniak, Pawła Jankowskiego, Barbarę Nejman, Salomę Wielgosik, Bogdana Wiśniewskiego, Zofię Mazurkiewicz, Floriana Dankowskiego, Eugeniusza Poturalskiego, Janinę Koniecpolską, Bożenę Pers, Joannę Waligórę

Środa

01.04.2020

7.00 + Janinę Koniecpolską

18.00 + Jana Walczaka (w 12 rocz. śm)

Czwartek

02.04.2020

7.00 + Arkadiusza Dziekan

18.00 + Zenona Grzempkę (w 1 rocz. śm)

Piątek 03.04.2020

7.00 + Kunegundę Krotofil

18.00 + Jadwigę Kaźmierczak

Sobota

04.04.2020

7.00 + Floriana Dankowskiego

18.00 + Irenę Kowalczyk (w dniu urodzin)

Niedziela Palmowa

05.04.2020

7.00 + Tadeusza Walkiewicza

9.00 + Janinę, Roberta Howelhaus, zmarłych z Rodziny Howelhaus i Wrzesińskich

10.30 + Jerzego Walczaka (w 5 rocz. śm)

12.00 + Jana Tyczyńskiego

18.00 + Barbarę Matysiak

Uwaga!!! Ważne informacje!!!

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE

V Niedziela Wielkiego Postu

29 marca 2020 r.

1.Niech nie gaśnie w naszych sercach nadzieja i ufne trwanie przy Bogu, choć tak wiele w nas dziś lęków i niepewności!!! Obok naszego podporządkowania się wymogom trudnej sytuacji i przyjęcia ze zrozumieniem koniecznych ograniczeń, a także wsparcia dla wielu oddolnych inicjatyw obywatelskich, podejmijmy indywidualnie i rodzinnie naszą codzienną modlitwę różańcową o godz. 20.30. Niech ta modlitwa w intencji zatrzymania epidemii, a także w intencji wszystkich chorych, przebywających na kwarantannie, za Pracowników Służby Zdrowia, a także za Zmarłych w wyniku zarażenia koronawirusem, będzie wyrazem naszej żywej wiary w Boże Miłosierdzie, ale także tak potrzebnym dziś świadectwem chrześcijańskiej bliskości z najbardziej cierpiącymi.

2. Zgodnie z najnowszym zarządzeniem władz państwowych w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób, wyłączając z tej liczby osoby sprawujące posługę. Ponieważ wypełnienie tych zaleceń stwarza zrozumiałe trudności, dlatego bardzo prosimy, aby na Msze św. w niedziele i dni powszednie (poza Mszą św. we wtorek o godz. 18.00) przychodziły wyłącznie osoby związane z zamówionymi intencjami mszalnymi.

Ze względu na trudność ograniczenia do 5 osób uczestników Mszy św. zbiorowej za Zmarłych w każdy wtorek o godz. 18.00, bardzo prosimy ofiarodawców, aby rozumiejąc aktualne ograniczenia, zrezygnowali z udziału w tej Eucharystii i łączyli się duchowo podejmując w tym czasie modlitwę w swoich domach.

Osoby, które dokonały wstępnej rezerwacji intencji mszalnych w kwietniu i maju br. i pragną, aby te Msze św. były odprawiane we wskazanych przez nich intencjach, prosimy o kontakt telefoniczny na nr 61 438 31 66.

Zachęcamy także do korzystania z codziennych transmisji radiowych Mszy św.

Przypominamy jednocześnie o dyspensie udzielonej przez Ks. Prymasa wszystkim wiernym Archidiecezji Gnieźnieńskiej od uczestnictwa w Mszach św. niedzielnych i świątecznych.

3. Decyzją Ks. Prymasa zostały odwołane w tym roku całodzienne spowiedzi św. w poszczególnych parafiach dekanatów naszej archidiecezji. Ta decyzja jest wynikiem obostrzeń sanitarnych i dużego ryzyka zakażenia w przypadku bliskiego kontaktu penitenta i spowiednika w konfesjonale. Okazuje się, że nawet przy zastosowaniu wszystkich zasad ostrożności, wzmocnieniu zabezpieczenia folią kratek i dużej części zabudowy konfesjonałów oraz częstej dezynfekcji, nie można wyeliminować ryzyka zakażeń w przypadku spowiadających się po sobie penitentów, którzy w krótkich po sobie odstępach czasu znajdują się w tym samym miejscu i dotykają tych samych elementów

Mając to na uwadze chcemy najpierw przypomnieć, że na wypełnienie przykazania kościelnego dotyczącego przyjęcia Komunii Świętej w Okresie Wielkanocnym jest czas do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej (to jest do 7 czerwca br.). Wierzymy, żesytuacja się poprawi i będziemy mogli dopełnić tego zobowiązania później.

Osoby pragnące przystąpić do Spowiedzi św.w najbliższe dni prosimy o przybycie do świątyni pół godziny przed każdą Mszą św. Sakrament pojednania i pokuty będzie sprawowany w jednym z konfesjonałów w świątyni, a także (w miarę potrzeby)w konfesjonale mobilnym na zewnątrz kościoła. Pragnienie skorzystania ze Spowiedzi św. można także zgłaszać telefonicznie(tel. 61 438 31 66) i wówczas istnieje możliwość indywidualnego zaplanowania sakramentu.

4. Liturgia Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota) będzie miała charakter prywatny, bez udziału wiernych.

5. W związku z zakazem przemieszczania się i niemożnością respektowania obostrzeń co do liczby 5 osób mogących brać udział w obrzędach liturgicznych, nie odbędzie się tradycyjne święcenie potraw na stół wielkanocny. Zachęcamy jednakże do pobłogosławienia tych pokarmów podczas wspólnej modlitwy w domu, przed wspólnym śniadaniem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przez najstarszych Członków naszych Rodzin.

6. Nie odbędzie się zaplanowana w naszej parafii na dzień 17 maja br. uroczystość I Komunii św. Zgodnie z Rozporządzeniem Prymasa Polski z dnia 25 marca br. (Paragraf 6; punkt 2) „dopiero po zmianie decyzji władz państwowych będzie możliwe podanie dalszych wskazań, co do organizowania I Komunii św. i Bierzmowania”. Kiedy zatem zostaną wprowadzone przez władze państwowe konieczne zmiany, będzie można w sposób odpowiedzialny i w miarę bezpieczny(bez ryzyka kolejnej lub nawet kilku kolejnych zmian dat) wskazać najlepszą dla nas datę I Komunii św. Ustalanie tej nowej daty musi także uwzględnić uniknięcie „poważnych trudności organizacyjnych”, co miałoby miejsce w sytuacji, gdyby wszystkie, albo duża część parafii z naszego rejonu lub dekanatu bez wcześniejszych wzajemnych uzgodnień zaplanowałyby organizację I Komunii św. np. na drugą lub na czwartą niedzielę września br., podczas gdy dla właściwej organizacji wspomnianych uroczystości w tych kilkunastu sąsiednich parafiach potrzeba przynajmniej 4-6 niedziel.Dlatego też, ustalenie tych dat dokona się z uwzględnieniem obowiązującego już od ponad dwudziestu lat porządku i kolejności przeżywania uroczystości Komunii św. w poszczególnych parafiach dekanatu. Można zatem wstępnie przyjąć, że jeśli sytuacja epidemiologiczna ulegnie poprawie i wydane zostaną odpowiednie zgody władz państwowych i kościelnych, uroczystość I Komunii św. odbędzie się w naszej parafii po wakacjach letnich, a rodzice zostaną poinformowani o tych uzgodnieniach z przynajmniej 2,5-miesięcznym wyprzedzeniem. Prosimy zatem o cierpliwość i zrozumienie zawiłości sytuacji, w której wszyscy się znajdujemy.

7. Zaplanowany na dzień 24 maja br. Sakrament Bierzmowania zostaje wstępnie przeniesiony na okres po wakacjach letnich. Data zostanie podana do wiadomości z przynajmniej 2-miesięcznym wyprzedzeniem

8. Biuro parafialne jest nieczynne do odwołania. W jakichkolwiek sprawach biurowych, w tym również dotyczących pogrzebów, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 61 438 31 66 oraz 61 438 30 88 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej miloslaw5@archidiecezja.pl

9. Jeżeli zostaną wyznaczone nowe wytyczne dotyczące ograniczeńw zakresie sprawowania liturgii, zgromadzeń masowych i ochrony przed epidemią, będziemy o tym informować.

 

Ks. Krzysztof Redlak

Proboszcz Parafii pw. św. Jakuba Apostoła

w Miłosławiu

 

 

Miłosław, dnia 28 marca 2020 r.

Pilne!!!

!!!!UWAGA PILNE!!!!!!

Kochani Parafianie!

W związku z zaostrzeniem profilaktyki w stanie epidemii, władze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzają z dniem 25 marca 2020 r. ograniczenia w zakresie możliwości opuszczania domów i liczebności zgromadzeń. Zgodnie z nowymi przepisami zakazane są zgromadzenia powyżej dwóch osób. Wyjątek stanowią zgromadzenia o charakterze religijnym. Może w nich uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Do tej liczby nie wlicza się celebrans i koncelebransi.

W przypadku pogrzebów uczestniczyć w nim może także wyłącznie 5 osób, ale w tym wypadku nie wlicza się do tej liczby obsługi (grabarz, pracownicy zakładu pogrzebowego).

Prosimy, aby w tygodniu i w Niedzielę na Mszę św. przybywali tylko delegaci z rodzin. Mszę św. w naszym kościele będą sprawowane normalnie o stałej porze. Prosimy, aby w tym czasie rodzina łączyła się w sposób duchowy z nam i modliła się w domu.

Zachęcamy do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy świętej w radiu, telewizji lub internecie. Prosimy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.

Informujemy także o telewizyjnych transmisjach Mszy Świętych:

w niedziele:
  • o godz. 7.00 w TVP 1,
  • o godz. 9.30 w Telewizji TRWAM,
  • o godz. 10.00 w TVP3 Lublin,
  • o godz. 11.00 w TVP 1,
  • o godz. 13.00 w TV POLONIA.
oraz
  • o godz. 9.00 i 19.00 w 1. programie Polskiego Radia.
w dni powszednie
  • o godz. 7.00 w TVP 1,
  • o godz. 20.00 w TVP 3.

Prosimy również o przekazanie powyższego ogłoszenia bliskim i znajomym parafianom.

Intencje mszalne 22.03.2020 – 29.03.2020

IV Niedziela Wielkiego Postu

Laetare 22.03.2020

7.00 + Floriana Orzechowskiego

9.00 + Alicję Zabiszak, Gabrięlę i Jana Kaczmarków

10.30 + Marka Mencel

12.00 + Stanisławę ( w 28 rocz. śm) Alojzego Tomaszewskich

18.00 + Franciszka, Mariannę Monarchów, Adama, Jadwigę Słomian, Krystynę, Halinę Golińską oraz zmarłych z Rodziny Monarchów i Słomianów

Poniedziałek

23.03.2020

7.00 + Kazimierę Pełczyńską

18.00 + Czesława (17 rocz. śm) Mariannę Bandyszak oraz zmarłych Rodziny Bandyszków i Zabiszaków

Wtorek 24.03.2020

7.00 + Władysława Redlaka

18.00 Za Zmarłych: Alicję Zabiszak, Floriana Orzechowskiego, Leona Gałkę, Pawła Jankowskiego, Emilię Komisarek, Wandę Jankowiak, Jana Tyczyńskiego, Janinę Koniecpolską, Kazimierę Waleryszak, Jana Stolarka, Mirosława Kubis, Salomę Wielgosik, Mariannę Stawińską (1w rocz. śm), Joannę Waligórę

Środa

25.03.2020

7.00 + Pawła Zielińskiego

18.00 + Marię Gryczan (w 2 rocz. śm)

18.00 + Tadeusza Głowackiego

Czwartek

26.03.2020

7.00 + Tadeusza Walkiewicza

18.00 + Marka Mencel

Piątek 27.03.2020

7.00 + Kazimierę Waleryszak

18.00 + Krystynę Sadyś

18.00 + Wiktora Hybza (w 20 rocz. śm), Halinę Hybza (w 5 rocz. śm) i za zmarłych z Rodziny

Sobota

28.03.2020

7.00 + Feliksa Defitowskiego

18.00 + Mariana Staszewskiego

18.00 + Tadeusza Banaszczaka (w 4 rocz. śm)

V Niedziela Wielkiego Postu 29.03.2020

7.00 + Stanisława (w 13 rocz. śm) Helenę Dziesiątkowskich i za zmarłych z Rodziny

9.00 + Alicję Zabiszak

10.30 + Annę Żurek

12.00 * Z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo, pokój serca, nadzieję pośród trudności, życzliwość otoczenia, wytrwałość w codziennych obowiązkach, prostotę i radość życia oraz dobre zdrowie dla Stanisława z okazji 80 rocznicy urodzin

18.00 + Marię Gryczan

Biuro parafialne będzie nieczynne do odwołania.

W sprawach pilnych – również w sprawie pogrzebu prosimy o kontakt pod numerem telefonu na probostwo 61 438 31 66  lub na wikariat 61 438 30 88.