Zgromadzenie Sióstr św. Dominika al. Kasztanowa 36,30-227 Kraków
Kraków, 30 maja 2020
Nr 27/05/2020
+
Czcigodny Księże Proboszczu,
będę bardzo wdzięczna Księdzu Proboszczowi, jeśli mój list poda do wiadomości wiernych w kościele parafialnym w Miłosławiu.
Piszę go z potrzeby serca, jako dopełnienie odczytanej dziś oficjalnej informacji o zakończeniu naszej działalności przy Parafii św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu. Zdaję sobie sprawę, że może to być powód żalu, rozczarowania, pewnie także oburzenia wielu z Państwa. Decyzja ta jest dla nas również bardzo trudna, gdyż miejsce to nie jest obojętne dla historii Zgromadzenia. Posługiwało tu wiele naszych Sióstr, które zapisały piękną kartę posługi dominikanek w diecezji gnieźnieńskiej.
Zarówno Ksiądz Prymas, jak Ksiądz Proboszcz wielokrotnie wyrażali uznanie wobec Sióstr i pragnienie, by Zgromadzenie nadal było obecne w Miłosławiu, dla dobra Wspólnoty parafialnej i Kościoła. Jesteśmy wdzięczne za tę troskę, także za lata współpracy i życzliwość. Chcę w tym miejscu podkreślić, że zakończenie naszej pracy w tym miejscu spowodowane jest brakami personalnymi, które są coraz bardziej dotkliwe, gdy chodzi o prowadzone dzieła i podejmowane w Kościele posługi. Nie jest to także ani pierwsza ani – obawiam się – ostatnia placówka, którą zmuszone jesteśmy zamknąć w tych niełatwych czasach. W tym roku na przykład kończymy też naszą obecność w Częstochowie, o stóp Jasnogórskiej Królowej Polski. To naprawdę bardzo bolesne sytuacje. Dlatego bardzo proszę o łaskawe przyjęcie tej decyzji.
W naszych sercach pozostaje wdzięczność i szacunek wobec kapłanów i wiernych – dorosłych, młodzieży i dzieci – z którymi w ciągu minionych lat dane nam było się spotykać. W imieniu Zgromadzenia dziś z całego serca dziękuję za tyle dobra i życzliwości, jakich tu doznałyśmy. Zapewniam o naszej łączności poprzez szczerą modlitwę za wszystkich, których Dobry Bóg postawił w tej parafii na naszej drodze.
Księdzu Proboszczowi Krzysztofowi Redlakowi oraz moim Siostrom, na których barki i serca szczególnie spada ten trudny moment, również w tym liście z całego serca dziękuję za piękną posługę, świadectwo życia i modlitwy zanoszone w tym miejscu. Jak potrafię, wspieram modlitwą w tym niełatwym czasie.
W imieniu Zgromadzenia Sióstr św. Dominika także przepraszam za wszelkie nasze słabości i braki, za zgorszenia jakie mogłyśmy dać naszym zaniechaniem dobra. Bardzo proszę o modlitwę za Zgromadzenie oraz o dar nowych powołań.

Komunikat w sprawie zamknięcia

przez Zarząd Generalny Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika

Domu Zakonnego w Miłosławiu

 

Niosąc w sobie uczucie smutku i wewnętrznego niepokoju, ale równocześnie rozumiejąc, że na nasze życie składają się też bolesne trudności i ograniczenia, które wymuszają konieczność podejmowania wyjątkowo niełatwych decyzji, pragnę poinformować, iż Zarząd Generalny Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Krakowie podjął decyzję o likwidacji Domu Zakonnego Sióstr Dominikanek w Miłosławiu z dniem 31 lipca 2020 r.

W oficjalnych listach, skierowanych w tej sprawie w dniu 6 marca 2020 r. do Ks. Prymasa Wojciecha Polaka – Arcybiskupa Gnieźnieńskiego oraz Ks. Krzysztofa Redlaka – Proboszcza Parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Miłosławiu,Siostra Aleksandra Zaremba OP – Przełożona Generalna III Zakonu Sióstr Św. Dominika, odnosząc się do aktualnej sytuacji swojego Zgromadzenia, które – jak wszystkie żeńskie wspólnoty życia konsekrowanego w Polsce -przeżywa coraz bardziej odczuwalny spadek powołań, napisała: „nie jesteśmy w stanie sprostać personalnie oczekiwaniom i potrzebom parafii”. W uzasadnieniu swojej decyzji Matka Generalna zaznaczyła, iż nieuchronność zamykania kolejnych placówek zakonnych, co w tym roku dokonuje się miedzy innymi w Miłosławiu, jest dla Zgromadzenia bardzo bolesnym doświadczeniem, podejmowanym z wyższej konieczności, niezależnym od naszych odczuć i oczekiwań. Jest to decyzja tym trudniejsza, że wywołuje u wszystkich poczucie bolesnej straty i dlatego tak trudno się z nią pogodzić, zarówno Siostrom posługującym obecnie i w przeszłości w Miłosławiu , jak i Pasterzowi Kościoła Gnieźnieńskiego – Ks. Prymasowi, Ks. Proboszczowi oraz związanym z tym miejscem Kapłanom, a także wielu wiernym świeckim z Parafii.Każda z tych osób chciałaby, aby Siostry Dominikanki pozostały w Miłosławiu jak najdłużej i to nawet za cenę koniecznych zmian czy ograniczeń, które mogłyby  z kolei wymagać dodatkowych wysiłków, trudów czy środków materialnych.

Obecność wspólnoty Dominikanek w Miłosławiu i w innych miejscach, o czym nie można zapominać, jest uwarunkowana ogólną sytuacją Zgromadzenia oraz zobowiązaniami wynikającymi z prac i posług podejmowanych przez Siostry w Polsce i za granicą. To zaś staje się z roku na rok coraz trudniejsze lub wręcz niewykonalne ze względu na malejącą liczbę Sióstr czynnych zawodowo, ich rosnący wiek, a nadto konieczność zabezpieczenia w pierwszej kolejności ważnych Dzieł Zgromadzenia (Domy Opieki Społecznej, przedszkola, ochronki)oraz domów będących własnością Zgromadzenia. Z tą kwestią wiąże się dość istotny dla naszej obecnej sytuacji problem, gdyż dom parafialny w Miłosławiu nie jest własnością Zgromadzenia. Siostry Dominikanki przybyły tutaj w 1957 r., by pomagać w opiece nad przebywającymi we wspomnianym domu osobami starszymi i włączyć się w parafialną katechizację dzieci i młodzieży. Później posługiwały także jako zakrystianki i od 17 lat jako organistki. W tym –przywołanym już wcześniej – powojennym czasie wzrostu powołań do życia zakonnego i wynikającej stąd możliwości podjęcia posługi opiekuńczo-charytatywnej i szkolno-wychowawczej w nowych miejscach w Polsce, Siostry Dominikanki odpowiedziały na zaproszenie skierowane do Zgromadzenia przez Ks. Leona Winczewskiego – ówczesnego Proboszcza i przybyły do Miłosławia.Był to czas, kiedy Zgromadzenie utworzyłokilka małych wspólnot zakonnych przy parafiach w różnych częściach Polski. Dziś, kiedy zmienia się sytuacja personalna Zakonu Sióstr św. Dominika,Siostry pragną się zatroszczyć w pierwszej kolejnościo zabezpieczenie potrzeb domów będących ich własnością, czego naturalnym następstwem jest też decyzja o zamknięciu placówki w Miłosławiu, a w niedługiej perspektywie najpewniej kolejnych. Warto także dodać, iż w wiek emerytalny będzie powoli wchodzić dość liczna w przeszłości grupa Sióstr – Katechetek, z których część poprosiła już o zwolnienie z pracy katechetycznej, a liczba młodszych Sióstr-Katechetek jest już od kilku lat niewystarczająca, czego mogliśmy już dwukrotnie doświadczyćw Miłosławiu.Potrzeba opieki nad rosnącymi w liczbie starszymi i schorowanymi Siostrami, w dużych domach zakonnych sprawia z kolei, że potrzeba także dodatkowych osób do tej bardzo szczególnej posługi.Są do niej angażowane główniete Siostry, które wcześniej przez długie lata pracowaływ parafiach, szkołachi domach opieki. Całościowy obraz sytuacji Zgromadzenia, jakkolwiek ujawniający już wiele nieznanych wcześniej trudności, jest i tak nieporównywalnie lepszy od większości żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce, które z koniecznością zamykania swoich placówek musiały się już zmierzyć dużo wcześniej.

W ciągu ostatnich kilkunastu latzamknięto w Archidiecezji Gnieźnieńskiej prawie dwadzieścia domów zakonnych spośród 38 w roku 2004. Nie ma już sióstr zakonnych w miejscach, z którymi były od zawsze kojarzone i związaneczęsto przez długie lata: Gniezno, Trzemeszno, Strzelno, Kruszwica, Barcin, Gniewkowo, Szamocin, Janowiec Wlkp., Markowice, a w naszym regionie Września (Fara), Pyzdry i Zagórów – to miejsca na mapie Archidiecezji Gnieźnieńskiej, gdzie jeszcze dwadzieścia lat temu żyły i pełniły swoją posługę siostry zakonne.

Spoglądamy też na liczby, które nie pozostawiają żadnych złudzeń. Od 1990do 2019 r. liczba sióstr zakonnych w zgromadzeniach zakonnych w Polsce zmniejszyła się z 24 000 do 17 000. Po fazie wzrostu powołań z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych rozpoczął się spadek,a od 15 lat spadek ten nosi już znamiona kryzysu. W 2000 r. było niemal 1200 nowicjuszek w Polsce, czyli kobiet, które w różnych zgromadzeniach rozpoczynały szkołę życia zakonnego.W 2010 r. było ich już tylko 350, a w zeszłym roku ta liczba zeszła 170 (czyli spadek o 85% w ciągu 19 lat). W 2000 r. pierwsze śluby złożyło 481 sióstr, a w roku 2018 było ichjuż tylko 112.

Trudna to rzeczywistość, której konsekwencje już za dwa miesiące zaczniemyodczuwać. Nasza parafia bez Sióstr nie będzie już taka sama. Stanie się znacząco uboższa.         I nie chodzi już tylko o codzienne, całkiem zwykłe czynności: funkcjonowanie kościoła parafialnego, piękno liturgii, nienaganną czystość i porządek, wspaniałe dekoracje i zawsze świeże kompozycje kwiatowe, kościelną muzykę i śpiew, duszpasterstwo najmłodszych…Nie chodzi już tylko o swoisty „siostrzany” styl i rozumienie swojego życia w kategoriach służby, znoszenie trudów i przeciwności, skromność i pracowitość, dokładność i zatroskanie o wielkie i małe sprawy, apostolską fantazję, bliskość z młodszymi i starszymi, subtelność, ciepły uśmiech i dobre słowa, przyjmowanie ludzi i sytuacji jako wezwania od Pana, które trzeba po prostu podjąć… Tutaj bowiem chodzi o coś bardziej prostego i bardziej wielkiego zarazem, bo tutaj chodzi o OBECNOŚĆ. Ta obecność Sióstr Dominikanek w Miłosławiu to dla nas wszystkich niezasłużona Wartość Dodana.To wielki Dar Pana Boga dla kościelnej wspólnoty, ale nade wszystko dla ludzi, którzy mieli to szczęście: jako dzieci lub dorośli, jako prości lub bardzo wykształceni, jako wierzący lub już prawie niewierzący, jako kapłani lub świeccy, jako mieszkający tutaj na stałe lub będący tylko przechodniami…spotkać miłosławskie Dominikanki. Swój ślad i owoce pracy zostawiło tutaj ponad 60 Sióstr.

Chcemy w sposób najbardziej wyjątkowyi uroczysty podziękować Siostrom Dominikankom za 63 lata obecności i bardzo sumiennej, oddanej lokalnej wspólnocie posługi w wielu wymiarach duszpasterstwa, liturgii, pracy katechetyczno – wychowawczeji charytatywno-opiekuńczej, ale nade wszystko zanoszonej z nami i za nas modlitwy.

Uroczyste pożegnanie Sióstr odbędzie się w niedzielę – 19 lipca br. podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 12.00.

Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich Siostrach Dominikankach, które posługują obecnie i posługiwały w przeszłościw Miłosławiu i upraszajmy dla Nich Bożych Łask, a dla już Zmarłych prośmy o to, aby zjednoczone ze Zmartwychwstałym Panem, Któremu poświęciły swoje życie, mogły uczestniczyć w Chwale zbawionych i szczęśliwych w Niebie.

 

 

 

  Ks. Krzysztof Redlak

Proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła

w Miłosławiu

 

 

 

 

 

Miłosław, dnia 31 maja 2020 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Uroczystość Zesłania Ducha  Świętego

31 maja 2020 r.

 1. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem władz państwowych, zostały anulowane ograniczenia co do liczby osób mogących uczestniczyć w sprawowanej liturgii.Wszystkich przychodzących do naszego kościoła prosimy jednakże o zachowanie przynajmniej 2 metrów odległości od siebie i zajmowanie miejsc w odpowiednich odległościach. Zachęcamy do przejścia do przodu i skorzystania z ustawionych tam dodatkowych krzesełek oraz małych ławeczek. Przypominamy równocześnie o obowiązku zakładania w kościele maseczki ochronnej zasłaniającej usta i nos.

 

 1. Miesiąc czerwiec jest w liturgii i związanej z nią polskiej pobożności ludowej miesiącem modlitwy zanoszonej do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Włączając się w tę modlitwę, będziemy śpiewać Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa przed wieczorną Msza św. od poniedziałku do soboty o godz. 17.40, a także w niedzielę o tej samej godzinie.Pragniemy nadal trwać na modlitwie w potrzebach naszej Ojczyzny i Parafii, a nadto w intencjach naszych rodzin i wszystkich bliskich nam ludzi, błagając szczególnie Dobrego Boga o szybkie ustanie epidemii i bezpieczny powrót do codziennego funkcjonowania różnych dziedzin naszego życia indywidualnego i zbiorowego. Modlimy się także o zdrowie dla wszystkich chorych, a także w intencji pracowników służby zdrowia i wszystkich instytucji oraz struktur zajmujących się bezpieczeństwem publicznym.

 

 1. Okazja do skorzystania z sakramentu pojednania i pokuty codziennie 15 minut przed poranną Mszą św. i pół godziny przed wieczorną Mszą św.

 

 1. W pierwszy piątek miesiąca zapraszamy na wieczorną adorację Najświętszego Sakramentu z możliwością przystąpienia do spowiedzi i Komunii św. o 19.30.

 

 1. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy wynagradzającej do Niepokalanego Serca Maryi w sobotę, po zakończeniu porannej Mszy św.

 

 1. Trwamy nadal na indywidualnej modlitwie w naszym kościele w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu, wystawionego w monstrancji od poniedziałku do piątku w godz. od 16.30 do 18.00.Następuje tutaj pewna zmiana: nie będzie adoracji w soboty i niedziele ze względu na kilka zaplanowanych i aktualnie potwierdzonych celebracji ślubnych, które będą miały miejsce w najbliższych tygodniach.Przypominamy także, że każdego dnia od 7.30 do 16.30 wejście główne do kościoła pozostaje otwarte.

 

 1. Przy ołtarzu głównym została wystawiona specjalna skrzynka, do której można wrzucać wypełnione karty wstępnej rezerwacji intencji mszalnych na III kwartał bieżącego roku. Karty są jeszcze dziś wyłożone przy ołtarzach bocznych. Mogą z nich skorzystać te osoby, które pragną zarezerwować jeden lub dwa-trzy wybrane przez siebie terminy Mszy św. (najczęściej za bliskich zmarłych). Jeśli ktoś pragnie dokonać tylko wstępnej rezerwacji,wypełnia jedynie pierwszą stronę karty. Możemy jednak wpisać już intencję i wówczas wypełniamy również drugą stronę. To drugie rozwiązanie pozwala nam od razu załatwić wszystko i zwalnia z konieczności ponownego przychodzenia przed wyznaczonym terminem w celu wpisania intencji.Pragniemy wyraźnie zaznaczyć, że ten sposób rezerwacji nie dotyczy Mszy św. pogrzebowych za zmarłych od czerwca 2019 r do maja 2020 r. Intencje za zmarłych, składane podczas pogrzebu, będą rozpisywane w tradycyjny sposób,a osoby zainteresowane (z najbliższych rodzin)zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem poproszone telefonicznie przez Ks. Jacka o przybycie indywidualnie na umówione wcześniej spotkanie ( w ciągu najbliższego tygodnia).

 

 1. Biuro parafialne jest nieczynne do odwołania. W jakichkolwiek sprawach administracyjno-duszpasterskich prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:61 438 31 66 lub 61 438 30 88, bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej: miloslaw5@archidiecezja.pl

 

 1. Pragniemy podziękować tym wszystkim darczyńcom, którzypoprzez swoje ofiary – przekazane w ostatnich tygodniach i miesiącach, naznaczonych doświadczeniem epidemii – wyrazili swoją troskę o utrzymanie parafii. Za każdy gest współodpowiedzialności i solidarnej troski, ale nade wszystko tak ważnej życzliwości i bliskości pragniemy dziś wypowiedzieć staropolskie: Bóg zapłać!

 

 1. Obecnych na tej Mszy św. stałych odbiorców Przewodnika Katolickiego prosimy o zabranie gazety ze stolika ustawionego przy bocznym ołtarzu Św. Krzyża i potwierdzenie odbioru na wyłożonej obok liście prenumeratorów.
 2. Prośmy o dar Wiecznego Życia dla wszystkich naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

 

Miłosław, dnia 30 maja 2020 r.

Intencje mszalne 31.05.2020 – 07.06.2020

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

31.05.2020

7.00 + Jana Stolarka

9.00 + Mariana Staszewskiego (w 1 rocz. śm)

10.30 + Lucynę (w 20 rocz. śm) Floriana i Stanisława Graczyk

12.00 + Zofię Mazurkiewicz

18.00 + Joannę (w 20 rocz. śm) i Tadeusza Guzendów oraz Adama Zaworskiego

Poniedziałek

01.06.2020

Święto NMP Matki Kościoła

7.00 + Edwarda Surdyka

18.00 + Agnieszka, Andrzeja, Józefa Komisarków, Katarzynę, Kazimierza Bałażyków

Wtorek 02.06.2020

7.00 + Arkadiusza Dziekan

18.00 Za Zmarłych: Eugeniusza Poturalskiego, Jana Stolarka, Kazimierza Kosmowskiego, Renatę Zmuda, Jerzego Wojciechowskiego, Mirosława Zięty

Środa

03.06.2020

Św. Karola Lwangi i Towarzyszy

7.00 + Władysława Redlaka

18.00 + Stanisława Walczaka

Czwartek

04.06.2020

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

7.00 + Stanisławę, Józefa Banaszaków, Helenę, Marka i Kazimierza Matuszaków

18.00 + Irenę i Czesława Wiśniewskich i zmarłych z Rodziny

Piątek 05.06.2020

Św. Bonifacego

7.00 + Janinę Koniecpolską

18.00 + Urszulę Kubis

Sobota

06.06.2020

7.00 * Z podziękowaniem za łaskę wiary i dar Chrztu świętego, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego i wstawiennictwo świętych Patronów dla Elekty z okazji 60 rocznicy urodzin

18.00 + Wojciecha Jagodzińskiego

Uroczystość Najświętszej

Trójcy

07.06.2020

7.00 + Martę, Stanisława i Leszka Łuczyków, Józefę i Ludwika Stefaniaków, Siostrę Marię Świętosławę Stefaniak i Zmarłych z Rodziny

9.00 + Teresę Napierałę (w 3 rocz. śm)

10.30 + Eugeniusza Poturalskiego

12.00 + Tadeusza Walkiewicza

18.00 + Władysławę Ogrodowczyk

UWAGA ‼️ dyspensa zniesiona.
Publikujemy dekret Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka.
⬇️⬇️⬇️

W związku ze zniesieniem limitów dotyczących liczby osób mogących uczestniczyć w liturgii, z dniem 1 czerwca 2020 r., znoszę udzieloną wszystkim wiernym Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz wszystkim osobom przebywającym na jej terenie dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane.

Jednocześnie przypominam, że w przypadku osób chorych, starszych i niezdolnych z różnych powodów do fizycznej obecności na Mszy św., zgodnie z Dyrektorium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie celebracji Mszy świętej transmitowanej przez telewizję, istnieje możliwość uczestnictwa w Eucharystii za pośrednictwem mediów i w ten sposób zadośćuczynienia obowiązkowi udziału w niedzielnej Mszy św.

Wyrażając radość z poprawy sytuacji epidemicznej w naszym kraju zachęcam wszystkich wiernych do korzystania z posługi duszpasterskiej w parafiach i przystępowania do sakramentów świętych. W dalszym ciągu proszę o modlitwę za osoby dotknięte wirusem oraz za wszystkich, którzy chorym pomagają.

† Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

VIINIEDZIELA WIELKANOCNA

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

24 maja 2020 r.

 

 1. Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem władz państwowych, w sprawowanej liturgii może obecnie uczestniczyć nie więcej, niż 58 osób. Dziękujemy za zachowanie przynajmniej 2 metrów odległości od siebie                   i związany z tym sposób zajmowania miejsc w kościele, a takżeza dostosowanie się do obowiązku zakładania maseczki ochronnej zasłaniającej usta i nos.Zmieniony sposób podchodzenia do Komunii św. i zauważalna w tym zakresie dyscyplina nie pozostają bez znaczenia dla naszego bezpieczeństwa, za co również wyrażamy wdzięczność.

 

 1. W ostatnim już tygodniu maja zapraszamy wszystkich do udziału w nabożeństwach majowych, sprawowanych codziennie o godz. 17.40 na zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu. Przez orędownictwo Matki Bożej modlimy się wpotrzebach naszej Ojczyzny i Parafii, ale także w intencjach naszych rodzin i wszystkich bliskich nam ludzi, błagając szczególnie Dobrego Boga o szybkie ustanie epidemii i bezpieczny powrót do codziennego funkcjonowania różnych dziedzin naszego życia indywidualnego i zbiorowego. Modlimy się także o zdrowiedla wszystkich chorych, a także w intencji pracowników służby zdrowia i wszystkich instytucji i struktur zajmujących się bezpieczeństwem publicznym.

 

 1. Trwamy nadal na indywidualnej modlitwie w naszym kościele w trakcie codziennejadoracji Najświętszego Sakramentu, wystawionego w monstrancji w godz. od 16.30 do 18.00.Przypominamy także, że każdego dnia od. 7.30 do 16.30 wejście główne do kościoła pozostaje otwarte.

 

 1. Za tydzień – w niedzielę 31 maja br. – zostanie wystawiona przy ołtarzu głównym specjalna skrzynka, do której będzie można wrzucać wypełnione wcześniej i przygotowane specjalnie na tę okazjęnowe karty wstępnej rezerwacjiintencji mszalnych na III kwartał bieżącego roku. Karty są już wyłożone przy ołtarzach bocznych. Mogą z nich skorzystać te osoby, które pragną zarezerwowaćjeden lub dwa-trzy wybrane przez siebie terminy Mszy św. (najczęściej za bliskich zmarłych). Jeśli ktoś pragnie dokonać tylko wstępnej rezerwacji,wypełnia jedynie pierwszą stronę karty. Możemy jednak wpisać już intencję i wówczas wypełniamy również drugą stronę. To drugie rozwiązanie pozwala nam od razu załatwić wszystko i zwalnia z konieczności ponownego przychodzenia przed wyznaczonym terminem w celu wpisania intencji.Pragniemy wyraźnie zaznaczyć, że ten sposób rezerwacji nie dotyczy Mszy św. pogrzebowych za zmarłych od czerwca 2019 r do maja 2020 r. Intencje za zmarłych, składane podczas pogrzebu, będą rozpisywane w tradycyjny sposób, a osoby zainteresowane (z najbliższych rodzin)zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem poproszone telefonicznieprzez Ks. Jacka o przybycie indywidualnie na umówione wcześniej spotkanie (między 2 a 6 czerwca).
 2. Biuro parafialne jest nieczynne do odwołania. W jakichkolwiek sprawach administracyjno-duszpasterskich, w tym również dotyczących organizacji pogrzebów, prosimy najpierw o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:61 438 31 66 lub 61 438 30 88, bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej: miloslaw5@archidiecezja.pl

 

 1. Pragniemy podziękować tym wszystkim darczyńcom, którzypoprzez swoje ofiary –przekazane w ostatnich dwóch miesiącach, naznaczonych doświadczeniem epidemii– wyrazili swoją troskę o utrzymanie parafii. Za każdy gest współodpowiedzialności i solidarnej troski, ale nade wszystko tak ważnej życzliwości i bliskości pragniemy dziś wypowiedzieć staropolskie: Bóg zapłać!

 

 1. Obecnych na tej Mszy św. stałych odbiorców Przewodnika Katolickiego prosimy o zabranie gazety ze stolika ustawionego przy bocznym ołtarzu Św. Krzyża i potwierdzenieodbioru na wyłożonej obok liście prenumeratorów.

 

 1. Prośmy o dar Wiecznego Życia dla wszystkich naszych bliskich zmarłych, powierzając dziś Panu Bogu śp. Zofię Andrzejewską i śp. Stanisławę Piechocką które pożegnaliśmy w minionym tygodniu.Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

Miłosław, dnia 23 maja 2020 r.