Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu

ul. Kościelna 8
62-320 Miłosław

sw_jakub_korekta

nr tel. do ks. Proboszcza:      +48 61 438 31 66

mail:  proboszcz@parafiamiloslaw.pl

nr tel. do ks. Wikariusza:        +48 61 438 30 88

mail: jacek.brys@vp.pl