ZAPRASZAMY W KAŻDĄ I SOBOTĘ MIESIĄCA PO MSZY ŚW.
15 minut rozważanie tajemnicy rózancowej
30 minut różaniec
 
Historia rozpoczęcia nabożeństw
 
W sierpniu 2008 roku grupa z Miłoslawia wędrowała po Gdyni. W parafii Św. Antoniego na wzgórzu Św. Maksymiliana  w pierwszą sobotę sierpnia uczestniczyła  we Mszy Św., a  następnie w nabożeństwie do niepokalanegoSerca Maryi.  Duża liczba osób i oprawa muzyczna i modlitewna sprawiła, że wyszliśmy z kościola szczęśliwi. Siostra Bogna głośno wypowiedziała, a może by tak w Miłosławiu. Po powrocie do Miłosławia mijały miesiące i Matka Boża czekała na swoje Nabożeństwo cierpliwie dość długo, aż do I soboty miesiąca kwietnia 2009 roku. Tak rozpoczęliśmy Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca. Na początku kilka osób uczestniczyło, powoli coraz wiecej. Wspólnocie tych nabożeństw przewodniczy s. Faustyna przy wsparciu s. Bogny i nas osób świeckich, których przybywa.
 
Istotą tego nabożeństwa jest wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Obrażają one Boga i Jej Niepokalane Serce, są pogardą wobec Bożej mi­łości oraz powodem piekielnych mąk ludzi, za któ­rych umarł Jej Syn. Pragnie Ona ocalić jak najwięcej osób, dlatego przychodzi, aby ostrzec przed konse­kwencjami grzechu, aby ocalić grzeszników od piek­ła, aby skłonić ich do nawrócenia. Maryja chce nasze­go zaangażowania w tę misję
 
Najświętsza Panna i Jezus ukazali się siostrze Łucji dnia 10 grudnia 1925 r., aby opisać na­bożeństwo wynagradzające grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. W jego ra­mach powinniśmy:
 
1. w pierwsze soboty miesiąca przystąpić do spo­wiedzi z intencją wynagrodzenia za grzechy po­pełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. Można także skorzystać z łaski sakramentu poje­dnania wcześniej, byleby w tym dniu być w sta­nie łaski uświęcającej, bez grzechu ciężkiego;
2. przyjąć Komunię św. w pięć pierwszych sobót miesiąca w powyższej intencji;
3. odmówić pięć tajemnic różańcowych;
4. przez piętnaście minut rozważać tajemnice ró­żańcowe ofiarując tę medytację w wymienio­nej intencji.