ZARZĄD
PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ
przy parafii p.w. Św. Jakuba Apostoła w Miłosławiu
 
PREZES
Leszek NOWICKI
 
Z-CA PREZESA
Elekta JAKUBOSZCZAK
 
SEKRETARZ
Zuzanna KRZYŻAŃSKA
 
SKARBNIK
Urszula IWANOWSKA
 
CZŁONEK
Katarzyna SIWIAK
 
 
PATRONI AKCJI KATOLICKIEJ
 
Św. Wojciech i bł. Stanisław STAROWIEJSKI
 
ŚWIĘTO AKCJI KATOLICKIEJ
 
NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA WRZECHŚWIATA
 
Więcej informacji o Akcji Katolickiej w Polsce na stronie:
 

Akcja Katolicka, która jest stowarzyszeniem katolików świeckich daje możliwość czynnego włączenia się w życie parafii, a w konsekwencji w działalność Kościoła, która z kolei nie powinna zamykać się tylko w murach świątyni. Obowiązkiem członków Akcji Katolickiej jest świadczyć o Chrystusie w życiu świeckim, codziennym, pośród osób, których żyją i pracują.

Akcja Katolicka w Miłosławiu współpracuje ze stowarzyszeniami, dla których dobro drugiego człowieka jest najważniejsze. Głównym zadaniem Akcji Katolickiej jest promowanie prawdy. Żyjemy dzisiaj w czasach trudnych, niebezpiecznych, gdzie postęp techniki jest ogromy, dlatego tym bardziej nie możemy pozostać bierni, aby nie zatracić swojej wiary i tożsamości.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłosławiu od chwili powstania tj. od 2001 roku podjął się wielu zadań mających na celu niesienie pomocy najbardziej potrzebującym.  Zostały zorganizowane śniadania dla dzieci ze szkoły podstawowej, ciepły posiłek w parafialnej jadłodajni, wyjazdy dzieci i młodzieży na letnie i zimowe wakacje, festyn parafialny, paczki świąteczne, zakupiono książki na nagrody dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, ufundowano roczne stypendium, wyposażono salkę dla potrzeb Akcji Katolickiej i Poradnictwa Rodzinnego. Mając na uwadze naszą formację duchową, bierzemy czynny udział w rekolekcjach, katechezie dla dorosłych, czy panelach poświęconych bieżącym i jakże aktualnym dzisiaj zagadnieniom tj. eutanazja, aborcja, czy in vitro.
 
Pamiętajmy, że to Bóg jest budowniczym Kościoła, my natomiast poprzez swoją działalność, codzienne życie stajemy się apostołami Chrystusa, co daje nam okazję do realizowania misji apostolsko – ewangelizacyjnej. Nie namawiam, ale zachęcam do bliskości z Chrystusem – „bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20).