!!!!UWAGA PILNE!!!!!!

Kochani Parafianie!

W związku z zaostrzeniem profilaktyki w stanie epidemii, władze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzają z dniem 25 marca 2020 r. ograniczenia w zakresie możliwości opuszczania domów i liczebności zgromadzeń. Zgodnie z nowymi przepisami zakazane są zgromadzenia powyżej dwóch osób. Wyjątek stanowią zgromadzenia o charakterze religijnym. Może w nich uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Do tej liczby nie wlicza się celebrans i koncelebransi.

W przypadku pogrzebów uczestniczyć w nim może także wyłącznie 5 osób, ale w tym wypadku nie wlicza się do tej liczby obsługi (grabarz, pracownicy zakładu pogrzebowego).

Prosimy, aby w tygodniu i w Niedzielę na Mszę św. przybywali tylko delegaci z rodzin. Mszę św. w naszym kościele będą sprawowane normalnie o stałej porze. Prosimy, aby w tym czasie rodzina łączyła się w sposób duchowy z nam i modliła się w domu.

Zachęcamy do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy świętej w radiu, telewizji lub internecie. Prosimy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.

Informujemy także o telewizyjnych transmisjach Mszy Świętych:

w niedziele:
  • o godz. 7.00 w TVP 1,
  • o godz. 9.30 w Telewizji TRWAM,
  • o godz. 10.00 w TVP3 Lublin,
  • o godz. 11.00 w TVP 1,
  • o godz. 13.00 w TV POLONIA.
oraz
  • o godz. 9.00 i 19.00 w 1. programie Polskiego Radia.
w dni powszednie
  • o godz. 7.00 w TVP 1,
  • o godz. 20.00 w TVP 3.

Prosimy również o przekazanie powyższego ogłoszenia bliskim i znajomym parafianom.

Pilne!!!