CAŁODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 18 SIERPNIA 2018 R.   Obdarowani Duchem Świętym     PROGRAM:  Godz. 7:00 – Eucharystia na rozpoczęcie adoracji Godz. 7:30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu Godz. 9:00 – I konferencja – „Kim jest Duch Święty?” Godz. 11:00