INFORMACJA DLA NARZECZONYCH

Pary narzeczonych, które zadeklarowały pragnienie zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego w naszej parafii w bieżącym roku i dokonały wstępnej rezerwacji terminu ślubu, zapraszamy na spotkania inaugurujące cykl przygotowań kanoniczno-duszpasterskich. Ze względu na obowiązujące od ubiegłego roku w Archidiecezji Gnieźnieńskiej nowe zasady ogólne oraz przyjęte przez nas w wymiarze lokalnym szczegółowe postanowienia w zakresie przygotowania oraz przebiegu celebracji sakramentu małżeństwa, wspomniane spotkania są obowiązkowe dla wszystkich ślubujących w tym roku par i będą się odbywały według następującego porządku:

 

dla par, w których jedno lub dwoje narzeczonych pochodzi z naszej parafii

w niedzielę – 28 stycznia 2018 r. o godz. 19.30 w nowym budynku biurowo-katechetycznym przy ul. Kościelnej 8;

 

dla par, w których żadna ze stron nie pochodzi z naszej parafii         

w sobotę – 3 lutego 2018 r. o godz. 19.30

lub w niedzielę –  25 lutego 2018 r. godz. 19.30 w nowym budynku biurowo-katechetycznym przy ul. Kościelnej 8.

 

W przypadku uzasadnionej niemożności uczestnictwa we wspomnianym spotkaniu organizacyjnym, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztową. Brak tej informacji będzie traktowany, jako rezygnacja z zarezerwowanego terminu ślubu.

 

Spotkania inaugurujące przygotowanie do zawarcia Małżeństwa w naszej parafii

  1. Pary narzeczonych, które już zadeklarowały pragnienie zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego w naszej parafii w bieżącym roku i dokonały wstępnej rezerwacji terminu ślubu, zapraszamy na spotkania inaugurujące cykl przygotowań duszpasterskich. Wspomniane spotkanie odbędą się według następującego porządku:

 

  • dla par, w których jedno lub dwoje narzeczonych pochodzi z naszej parafii

w sobotę – 6 lutego 2016 r. o godz. 16.30

w Domu Parafialnym przy ul. Pałczyńskiej 1;

 

  • dla par, w których żadna ze stron nie pochodzi z naszej parafii         

w niedzielę – 31 stycznia 2016 r. o godz. 16.30

lub w sobotę – 13 lutego 2016 r. godz. 20.00

w Domu Parafialnym przy ul. Pałczyńskiej 1.