OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

VI NIEDZIELA  ZWYKŁA

11 luty 2024 r.

 

  1. W najbliższą środę rozpoczniemy w liturgii Kościoła okres Wielkiego Postu, który dla osób wierzących winien być czasem modlitwy i refleksji nad swoim życiem, ale także konkretną szansą na odważne zerwanie z grzechem, nawrócenie orazpodjęcie pracy nad sobą i to nie tylko w wymiarze duchowym. Sześć tygodni Wielkiego Postu to czas pozwalający ożywić osobistą więź z Bogiem poprzez odnowienie lub pogłębienie życia modlitewnego, praktyk religijnych, a czasem przystąpienia po długim czasie do Spowiedzi św. Zewnętrznym wyrazem rozpoczęcia w duchu wiary Wielkiego Postu jest liturgiczny obrzęd posypania głów popiołem, który będzie miał miejsce w Środę Popielcową – 14 lutego podczas Mszy św. sprawowanych o godz. 7.30, 10.00, 16.00, 18.00 oraz o godz. 20.00. Przypominamy również, że w Środę Popielcową obowiązuje wszystkich wierzących post ścisły, od którego nie ma żadnej dyspensy.

 

  1. Kontynuując doświadczenie minionych lat, pragniemy w trzy niedziele Wielkiego Postu zaproponować wszystkim uczestnikom niedzielnych Eucharystiinauki rekolekcyjne, które w ramach homilii głosić będą różni, przyjezdni kapłani (Ks. Dariusz Kuliński, Ks. Remigiusz Malewicz, Ks. Arkadiusz Szymczak SDB). W niedzielę za tydzień Słowo Boże będzie głosił Ks. Dariusz Kuliński– kapłan diecezji kaliskiej, prefekt Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownegow Poznaniu, odpowiedzialny za cykl propedeutyczny, czyli pierwszy rok formacji kleryków z czterech diecezji (gnieźnieńskiej, poznańskiej, kaliskiej i bydgoskiej), którzy odbywają ten etap w Kaliszu.

 

  1. W czasie Wielkiego Postu pragniemy gromadzić się na tradycyjnych dla tego okresu nabożeństwach pasyjnych – czyli na Drodze Krzyżowej oraz nabożeństwie Gorzkich Żali, które będą sprawowane w naszej parafii według następującegoporządku:

 

* Droga Krzyżowa – w każdy piątek:

  • dla dzieci i ich rodziców o godz. 17.15
  • dla dorosłych o godz. 18.30

                * Nabożeństwo Gorzkich Żali- w każdą niedzielę o godz. 17.15

 

  1. Tegoroczne kazania pasyjne będą głosić wspomniani już wcześniej Księża Rekolekcjoniści oraz Ks. Prob. Artur Janowicz z Wrześni i Ks. Prob. Michał Hinz z Orzechowa. Po zakończeniu nabożeństwa ok. godz. 18.00 będzie sprawowana Msza św. recytowana bez kazania.

 

  1. W najbliższym tygodniu Biuro Parafialne będzie czynne codziennie od poniedziałku do piątku po Mszy św. porannej, czyli o godz. 8.00 oraz po Mszy św. wieczornej, to jest ok. godz. 18.30 -18.40, z wyjątkiem wieczoru we wtorek. Intencje mszalne można zamawiać od poniedziałku do soboty po Mszach św. porannych oraz wieczornych w zakrystii.

 

  1. Składka z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na cele inwestycyjno-remontowe.

 

  1. Zachęcamy do lektury najnowszego numeru Przewodnika Katolickiego, który jest dostępny również dla osób nie posiadających stałej prenumeraty.

 

  1. Pomódlmy się za wiernych zmarłych z naszej parafii,za wszystkich naszych krewnych, przyjaciół, znajomych i sąsiadów, w sposób szczególny wspominając zmarłych, których kolejna rocznica śmierci przypada w lutym. Dobry Jezu, a nasz Panie

 

 

Ks. Krzysztof Redlak

 

Proboszcz

 

 

Miłosław, dnia 10 lutego 2024 r.