ASYSTY NA TRIDUUM PASCHANE

NIEDZIELA PALMOWA 27.03.2021 GODZ. 10.30

 

FUNKCJE Ministranci
MSZAŁ Jakub Włodarczak
MIKROFON Mateusz Dolata
LEKCJONARZ Filip Kubiak
KRZYŻ Filip Konieczny
KADZIDŁO Piotr Pietryga
ŁÓDKA Bartosz Golczak
WODA ŚWIĘCONA Piotr Ratajczak
KIELICH Filip Kubiak
AMPUŁKI Jakub Włodarczak Mateusz Dolata
GONG Jakub Włodarczak
DZWONKI Mateusz Dolata
CZYTANIA Ola Jacoszek Vanessa Howelhaus
EWANGELIA Piotr Ratajczak Piotr Pietryga
MODLITWA POWSZECHNA Anna Szternel Ola Szternel

 

WIELKI CZWARTEK

01.04.2021 GODZ. 18.00

 

FUNKCJE Ministranci
KOMENTARZ Kacper Karakulski
KADZIDŁO Mateusz Dolata
ŁÓDKA Jakub Włodarczak
KRZYŻ NA WEJŚCIE Kacper Węcławek
ŚWIECE Tymoteusz

Węcławek

Fabian Bratkowski
DZWONKI

Na Chwała…

Piotr Pietryga Maciej Dylikowski
GONG    
DZWONEK przy

zakrystii

Piotr Ratajczak
I CZYTANIE Mikołaj Orzechowski
PSALM  Anna i Ola Szternel
II CZYTANIE Piotr Ratajczak
MODLITWA POWSZ. Przemysław Włodarczak
   
KIELICH/AMPUŁKI Kamil Karakulski Kacper Węcławek
KOŁATKA Piotr Pietryga
WEOLON  

 

WIELKI PIĄTEK

02.04.2021 GODZ. 18.00

 

FUNKCJE Ministranci
KOMENTARZ Kacper Karakulski
KADZIDŁO Piotr Pietryga
ŁÓDKA Mateusz Dolata
I CZYTANIE  
PSALM  
II CZYTANIE  
MĘKA PAŃSKA Piotr Derbich Piotr Delikowski
   
ŚWIECE PRZY KRZYŻU

I DO GROBU

Mikołaj Furmaniak Fabian Bratkowski
KRZYŻ DO ADORACJI Przemysław Włodarczak
NAKRYCIE OŁTARZA Piotr Ratajczak Piotr Derbich
WELONY Kamil Karakulski Kacper Węcławek
KOŁATKA Bartosz Golczak

 

WIELKI SOBOTA

03.04.2021 GODZ. 20.00

 

FUNKCJE Ministranci
KOMENTARZ Kacper Karakulski
KADZIDŁO Mateusz Dolata
ŁÓDKA Fabian Bratkowski
MSZAŁ Kacper Węcławek
MIKROFON Kamil Karakulski
PASCHAŁ Piotr Ratajczak
RYLEC I GRONA Tymoteusz Węcławek
LATARKA Filip Kubiak
OSOBY ROZDAJĄCE

OGIEŃ

Kacper Węcławek
I CZYTANIE Piotr Derbich
PSALM  
II CZYTANIE Kacper Karakulski
PSALM  
III CZYTANIE Piotr Ratakczak
PSALM  
IV CZYTANIE Przemysław Włodarczak
PSALM  
OSOBY ZAPALAJĄCE

ŚWIECE NA CHWAŁA

Piotr Ratajczak Piotr Derbich
DZWONKI

Na Chwała…

Piotr Pietryga Maciej Dylikowski
GONG Jakub Włodarczak  
DZWONEK przy

zakrystii

Piotr Ratajczak
VII CZYTANIE Epistoła Mateusz Dylikowski
WODA ŚWIĘCONA  
   
MODLITWA POWSZ. Ola Jacoszek Vanessa Howelhaus
   
KIELICH/AMPUŁKI Tymoteusz Węcławek Jakub Włodarczak
DZWONKI/GONG Piotr Pietryga Maciej Dylikowski
 

PROCESJA

 

KOMENTARZ Kamil Karakulski
KADZIŁO Fabian Bratkowski
ŁÓDKA Mateusz Dolata
MSZAŁ Piotr Ratajczak
MIKROFON Piotr Ratajczak
WELON Kamil Karakulski
KRZYŻ Kacper Węcławek
FIGURA CHRYSTUSA Kacper Karakulski
DZWONKI Piotr Pietryga Maciej Dylikowski
PROWADZĄCY

PROCESJE

Piotr Derbich Przemysław

Włodarczak