Poświąteczne wizyty duszpasterskie zostały w tym roku odwołane i zgodnie ze wskazaniami Ks. Prymasa pragniemy podjąć po świętach wspólną modlitwę w kościele, według kalendarium zbliżonego do wyznaczanego coroczni planu kolędy. W zapowiedziane dni, podczas Mszy św. wieczornych sprawowanych o godz. 18.00 z udziałem mieszkańców kolejnych ulic i miejscowości, będziemy się modlić zarówno za zamieszkujących obecnie w tych miejscach, ale także za przywołanych podczas każdej takiej celebracji zmarłych z tych ulic i miejscowości, zwłaszcza w ostatnich kilku latach (zostaną odczytane ich imiona i nazwiska), za chorych i starszych, doświadczonych trudnymi sytuacjami, a także za małżeństwa i wspólnoty rodzinne, a nadto we wszystkich potrzebach, zgodnie ze spisanymi na kartkach i przedstawionymi na początku Mszy św. intencjami. Mszę św. zakończy specjalny obrzęd błogosławieństwa, którego kontynuacją będzie wspólna modlitwa w domu i pokropienie zabraną z kościoła wodą święconą. Obrzędu tego dokonają najstarsi członkowie rodzin z pomocą specjalnej modlitwy otrzymanej w kościele.