OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

3 maja 2020 r.

 

 1. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych, sprawowanych w naszym kościele każdego dnia o godz. 17.40 na zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu. Przez orędownictwo Matki Bożej modlimy się w potrzebach naszej Ojczyzny i Parafii, ale także w intencjach naszych rodzin i wszystkich bliskich nam ludzi, błagając szczególnie Dobrego Boga o szybkie ustanie epidemii i bezpieczny powrót do codziennego funkcjonowania różnych dziedzin naszego życia indywidualnego i zbiorowego. Modlimy się także o zdrowie dla wszystkich chorych, a także w intencji pracowników służby zdrowia i wszystkich instytucji i struktur zajmujących się bezpieczeństwem publicznym.

 

 1. Przypominamy, że w liturgii sprawowanej w naszym kościele może uczestniczyć maksymalnie 38 osób. Uczestnicy liturgii, zarówno podczas każdej Mszy św., jak i podczas adoracji, modlitwy prywatnej i innych obrzędów są zobowiązani do zachowania odstępu od siebie wynoszącego minimum 2 metry oraz do założenia maseczki ochronnej zasłaniającej usta i nos

 

 1. Zachęcamy wszystkich do znalezienia chwili i przybycia na indywidualną modlitwę w trakcie organizowanej codziennie w naszym kościele adoracji Najświętszego Sakramentu, wystawionego w monstrancji w godz. od 16.30 do 18.00. Przypominamy także, że każdego dnia od. 7.30 do 16.30 wejście główne do kościoła pozostaje otwarte, tak by wszyscy wierni mieli możliwość podjęcia osobistej modlitwy i nawiedzenia Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

 

 1. W jutrzejszy poniedziałek, po zakończeniu wieczornej Mszy św., odbędzie się comiesięczne nabożeństwo do św. Józefa w intencji małżeństw i rodzin.

 

 1. W każdą środę, po wieczornej Mszy św., sprawujemy nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

 1. Zachęcamy nieustannie do włączenia się w swoich domach (zwłaszcza w formie rodzinnej) w ogólnopolską modlitwę różańcową o godz. 20.30 w intencji ustania epidemii. Pomocą w tej modlitwie mogą być liczne transmisje internetowe lub radiowe.

 

 1. Osoby, które dokonały na początku marca br. wstępnej rezerwacji intencji mszalnych (bez podania treści intencji) na maj i czerwiec br. i pragną, aby te Msze św. były odprawione, prosimy o kontakt telefoniczny na nr 61 438 31 66, bądź też o wrzucenie do skrzynki pocztowej przy plebanii informacji o treści zamówionej intencji mszalnej z podaniem daty i godziny tej celebracji.

 

 1. Biuro parafialne jest nieczynne do odwołania. W jakichkolwiek sprawach administracyjno-duszpasterskich, w tym również dotyczących organizacji pogrzebów, prosimy najpierw o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:61 438 31 66 lub 61 438 30 88, bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej: miloslaw5@archidiecezja.pl

 

 1. W tym trudnym dla większości z nas czasie epidemii słowa szczególnych podziękowań kierujemy pod adresem naszych darczyńców, którzy przekazują w różny sposób ofiary na rzecz utrzymania parafii. Niech Pan Bóg Wam wynagrodzi!

 

 1. Od dzisiejszej niedzieli ukazuje się ponownie Przewodnik Katolicki,jednak przez kilka najbliższych tygodni w ograniczonym nakładzie. Prosimy zatem obecnych na tej Mszy św. stałych odbiorców tygodnika, aby zabrali gazetę ze stolika ustawionego przy bocznym ołtarzu Św. Krzyża i potwierdzali odbiór na wyłożonej obok liście prenumeratorów. Przy wyjściach z kościoła można zabrać najnowszy numer gazetki ewangelizacyjnej Dobre Nowiny.

 

 1. Prośmy o dar Wiecznego Życia dla wszystkich naszych bliskich zmarłych, dla zmarłych w ubiegłym tygodniu: śp. Andrzeja Jackowskiego, którego pogrzeb odbył się we Wszemborzu, śp. Mirosława Ziętego, którego pogrzeb odbył się w Czeszewie i śp. Zbigniewa Mąki, którego pogrzeb odbył się w Miłosławiu, a także dla tych, których kolejna rocznica śmierci przypada w maju. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym …

 

 

Ks. Krzysztof Redlak

             Proboszcz 

 

 

Miłosław, dnia 2 maja 2020 roku